гетероцикл

  • 121кам'яновугільна смола — каменноугольная смола coke oven coal tar Kohlenteer кам’яновугільний дьоготь продукт коксування кам’яного вугілля. В’язка чорна рідина з характерним запахом. Густина 1120…1250 кг/м3. Суміш понад 1000 циклічних і гетероциклічних сполук та їх… …

    Гірничий енциклопедичний словник